fishing day in Harderwijk


Amper terug van ons optreden in Hindeloopen (zie ons stukje: Hodgepodge, muziek op de Hylperhaven), konden we in Harderwijk gelijk weer aan de slag. Daar werden voor de 32e keer de z.g. Visserijdagen gehouden, een traditie die in Harderwijk steevast in het laatste weekend van augustus plaats vindt.

Tijdens de visserijdagen wordt het verleden, heden en de toekomst van Harderwijk min of meer in beeld gebracht middels diverse cultuur-historische elementen. Dat gebeurt op de Havenkade en de Boulevard o.a. met een braderie, klederdrachten en oude visserijambachten.

En in de Vissershaven lagen tientallen originele Zuiderzeebotters, die op het Wolderwijd een zeilwedstrijd met elkaar aangingen. En waarmee het geïnteresseerde publiek later ook de mogelijkheid geboden werd om een zeiltochtje mee te maken.

En dan waren er tussen alle bedrijvigheden door uiteraard ook de muzikale noten van koren en bandjes, waarbij deze keer ook 'Hodgepodge' door de organisatie was uitgenodigd. Ze hadden ons een aardig plekje toegewezen onder een tentdak aan het eind van de Havendam, in de oksel van Havendam - Boulevard zal ik maar zeggen. Vooral met de tent waren we blij, want het regende 's morgens tijdens het installeren bij tijd en wijle pijpenstelen. Gelukkig is het vanaf het middaguur, toen we er echt tegen aan moesten, droog gebleven.Het publiek kwam met golven. Het ene moment was het publiek kennelijk niet bij de gerookte paling een eindje verderop weg te slaan, en speelden we voor anderhalve man en een paardenkop. Het andere moment stonden we ineens weer voor een voltallig publiek te spelen. De sfeer was prima, al met al was het in vele opzichten een geslaagde middag, waarbij we en passant ook nog een intervieuw hadden met radio Harderwijk FM (Luister www.harderwijkfm.nl - Uitzending gemist - Visserijdag, zaterdag 30 augustus 2014 om 13.30 uur).

Hodgepodge, muziek op de HylperhavenAfgelopen voorjaar hebben we op de terugtocht van een optreden in Oudeschild (zie ons stukje Back in 'The Company' van 3 mei j.l.) een pitstop gemaakt in Hindeloopen. Min of meer in overleg met havenmeester Onno Hoekstra is toen het plan ontstaan, om een keer met onze band op de haven te komen spelen. Woensdag j.l. was het zover, na de 'Zeeraaf' en de 'Kind of Magic' in de Hylperhaven te hebben afgemeerd, konden we onze instrumenten uitpakken en de zaak gaan opbouwen en inregelen. Rond halfacht 's avonds klonken vanaf de Havenkade vóór de Hylper Marktplaats vervolgens de eerste tonen van 'Hodgepodge' over de nog gezellig drukke haven, met het ons zo bekende openingsnummer 'Sing Irishman Sing'.


Het is overigens in en rond de oude gemeentehaven, ofwel de Hylperhaven in Hindeloopen, meestal een gezellige boel. De haven ligt min of meer ingesloten door historische panden en grenst niet te min direct aan het IJsselmeer. De haven stamt al uit 1430 en schijnt qua vorm en grootte nog authentiek te zijn. In de Gouden Eeuw werd de haven gebruikt door de Kofschepen. Kleine schepen die de langere Fluitschepen, welke voor anker lagen in de baai tussen Workum en Hindeloopen bevoorraden ofwel losten. Er werd in die tijd bijvoorbeeld veel handel gedreven in hout met Scandinavie en bont en graan met de Oostzeelanden.

Hanzestad Hindeloopen, is reeds in 1225 tot stad verheven en maakte vanaf 1368 deel uit van het Hanzeverbond. De Hindelooper schippers maakten al sinds de 12e eeuw zeereizen naar de Noordzee- en Oostzeekusten. Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat de de huidige mondialisering en globalisering destijds in Hindeloopen is geworteld. Aan de andere kant is het aannemelijk dat het naar buiten gerichte leven van de Hindeloopers er debet aan was, dat ze weinig contact hadden met het nabije achterland. Dat schijnt mede ook de oorzaak te zijn dat de Hindelooper taal een bizarre mengeling is van Fries, Engels, Deens en Noors. De zeevaarthandel bracht de Hindeloopers destijds veel welvaart. Het hoogtepunt van de welvaart lag in de 17e en 18e eeuw. Hindeloopers kochten in Amsterdam destijds veel kostbare stoffen en voorwerpen die door de Verenigde Oost-Indische Compagnie werden aangevoerd. Hierdoor ontwikkelde Hindeloopen haar eigen typische klederdracht en weelderige interieurstijl.

Maar rond 1760 ging het om één of andere reden met de kleine wereldhaven bergafwaarts, waardoor de Hindelooper haven vervolgens een vissershaven werd, welke in 1785 werd voorzien van een visafslag en een schutsluis. De visafslag is inmiddels een Leugenbank geworden waar de Hindeloopers elkaar dagelijks vinden, en de vissersboten hebben plaatsgemaakt voor zeil- en motorjachten. Vanuit de Leugenbank achter het oude Sluishuis, heb je nog altijd mooi zicht op de Hylperhaven en het IJsselmeer. Maar het pittoreske Hindeloopen heeft natuurlijk meer dan alleen de Hylperhaven, daar kom je tijdens een wandeling door het stadje wel achter. De talloze karakteristieke pandjes vertellen nog de rust en welvaart van weleer. Een wandeling door Hindeloopen is puur genieten!

Maar aan een wandeling zijn we afgelopen woensdagavond niet toegekomen. We hebben heerlijk in het zonnetje gespeeld op de Havenkade. En dat was voor 'Hodgepodge' mede door het enthousiaste publiek een groot genot tot ver na zonsondergang. Hindeloopen, we komen graag nog eens terug om te spelen!