Over 'Metamorfe 2000' en 'Hodgepodge'


Afgelopen vrijdag werd in de StEK-galerie in Ermelo een expositie geopend van het beeldhouwerscollectief 'Metamorfe 2000'. De expositie bestaande uit werken van 7 aangesloten kunstenaars, werd geopend met muziek van 'Hodgepodge' en een toespraakje van de oud-burgemeester van Ermelo Theo Bunjes (1937). Daarin repte hij, alvorens onze aandacht te vestigen op de 7 deelnemende kunstenaars, die met naam en anekdotes van hun zijde werden gememoreerd, over de betekenis van de naam van het collectief.

'Metamorfe 2000', een heel verhaal, maar het komt hierop neer dat metamorfe gesteenten worden gevormd door veranderingen in reeds bestaande gesteenten als gevolg van gewijzigde omgevingsfactoren, zoals variaties in temperatuur, druk en mechanische belasting, en de toevoeging of onttrekking van chemische bestanddelen. Een min of meer toepasselijke naam dus voor een beeldhouwerscollectief.

Analoog aan deze uiteenzetting moest ik denken aan de betekenis van onze eigen naam. 'Hodgepodge', vrij vertaald allegaartje, mengelmoes of ratjetoe. Bestaande begrippen die zich onder druk van oefening en samenspel laten vormen tot de metamorfe en kenmerkende klankkleur van 'Hodgepodge'.
Enfin, behalve van de Irish ballads en pub music van 'Hodgepodge', genoten de bezoekers zichtbaar van een hapje en een drankje en van de beeldhouwkunsten en gedachten wisselingen met de kunstenaars. Harderwijk, zondag 8 december 2019.