op zondagmiddag aan de Bergsche Maas


Zondagmiddag 11 september 2016 was het weer zo ver. In het intieme vestingstadje Heusden had de plaatselijke Ierse Folk & Shanty groep 'Deining' voor de 3e keer een Irish Folk & Shanty festival georganiseerd. De elf deelnemende groepen, waaronder 'Hodgepodge' kwamen uit heel Nederland, allemaal kleine groepen, niet groter dan 10 personen. Er werd zonder versterking op diverse locaties gespeeld, door 'Hodgepodge' o.a. in de tuin van het Gouverneurshuis, in cultureel café-restaurant 'De Republiek' en op het terras van stadsherberg 'Kareltje'. Er werd ook gespeeld op terrassen van andere horeca gelegenheden en in de haven aan boord van rondvaartboot 'Wiljo'. De optredens begonnen omstreeks 13.00 uur en eindigden rond 17.00 uur met een gezamenlijk optreden van alle deelnemende groepen alsmede publiek met het zingen en musiceren van enkele bekende Ierse ballads op de Vismarkt.

'Hodgepodge' begon in de tuin van het Gouverneurshuis, een prachtige tuin. Ik moest denken aan de hof van Eden, aan 'INT PARADYS' zal ik maar zeggen. Ik kwam op deze wonderlijke gedachte door de prachtige 17e-eeuwse gevelsteen die ik hier onderweg in de Breestraat had gezien, met daarop Adam en Eva 'INT PARADYS'. Het Gouverneurshuis, een gerestaureerd pand in Heusden-Vesting, dateert al uit 1592. Van oorsprong schijnt het de pastorie van de N.H. Kerk te zijn geweest en heeft de bekende Heusdense predikant Gisbertus Voetius er gewoond en gewerkt. Later werd dit karakteristieke huis in gebruik genomen als woning van de gouverneur, de militaire commandant van de vesting Heusden. Enkele gouverneurs luisterden naar klinkende namen als Charles de Levin, Floris van Brederode, Maximiliaan de Hornes, Willem van Nassau, Jacob van Wassenaar en Johan Theodoor Baron van Friesheim, wiens praalgraf in de Grote of Catharijne-kerk te bewonderen is. Als museum vertelt het de geschiedenis van Heusden. Het zij zo, allemaal leuke 'weetwatjes' maar voor ons optreden uiteraard niet relevant. Te merken aan de enthousiaste reacties van het publiek, moet onze muziek daar in die binnentuin prima hebben geklonken. Mogelijk zelfs analoog aan de hemelse klanken zoals die ooit hebben geklonken 'INT PARADYS'.

Het tweede optreden van 'Hodgepodge' vond plaats in cultureel café 'De Republiek' gevestigd in een rijksmonument aan de Hoogstraat. Het gebouw dateert van ongeveer 1600. De naam 'De Republiek' verwijst naar de patriottentijd in Heusden rond 1794. Het pand vervulde toen een belangrijke historische rol. We speelden nu binnen, maar ondanks het fraaie weer hadden we evengoed weer een enthousiast publiek.

Het derde optreden die middag van 'Hodgepodge' speelde zich af op het royale terras van stadsherberg 'Kareltje', een sfeervol Bourgondisch restaurant. De porties kibbeling waren ernaar, maar de smaak was minder, kennelijk gebakken in afgewerkte smeerolie. Het mocht de pret niet drukken! Het terras lag mooi en vrij gelegen op het zuid-westen, we zaten en speelden aan het eind van de middag dus nog lekker in het zonnetje. Wel jammer dat het volume van onze muziek op bepaalde plekken op het terras behoorlijk gereduceerd werd door een aantal glazen windschermen. Zo rond vijf uur hebben we met z'n allen de Vismarkt opgezocht, waar we als gezegd, hebben meegedaan aan de gezamenlijke slotmanifestatie. Einde van een mooie muzikale zondagmiddag in een vestingstadje aan de Bergsche Maas.