a admodum specialis effectus in Echten


We wisten eigenlijk geen van allen goed, wat we er ons j.l. zaterdagavond 10 oktober van moesten voorstellen. Een optreden voor een familiebijeenkomst van 14 personen in een zaaltje op Recreatiecentrum Van Harte in Echten. We waren dan ook benieuwd wat ons te wachten stond. Rond halfacht melden we ons in een zaaltje, nou ja zaaltje, het had meer weg van een iets uit de kluiten gewassen woonkamer waarbij de sfeer navenant was. De inrichting was enigszins bijzonder, over de lengterichting van de kamer stonden een aantal grote zware banken achter elkaar opgesteld, zoals bijvoorbeeld in een bus, waarop een deel van de familie do-re-mi zo te zien reeds zat te wachten op wat komen zou. Associaties met de binnenkomst van Sinterklaas drongen zich aan mij op, maar dit terzijde.
Na de kennismaking en de koffie moesten we ons uiteraard onder de goedkeurende blikken van de familie do-re-mi nog wel even installeren. Voorin de bus zal ik maar zeggen, hadden ze ons een riante plek toebedacht. Dat zouden we vaker moeten hebben voor een optreden. In de café's moeten we soms met een paar m2 al tevreden zijn. Maar goed, rond acht uur hadden we alles op een rijtje en zat de familie do-re-mi voor onze neus met spanning te wachten op de eerste tonen van ons repertoire.

We begonnen lekker rustig met 'Sing Irishman Sing', wat doorgaans ons openingsnummer is. Vrijwel direct daarop liet de familie ons enthousiast weten wat ze er van vonden, we voldeden helemaal aan hun verwachtingspatroon. Zo'n spontane reactie was natuurlijk koren op ons molentje, we groeiden als kool zal ik maar zeggen. Hun enthousiasme stuwden onze muzikale prestaties gevoelsmatig naar ongekende hoogten. Er werd gedanst en er werd meegezongen, mooi die wisselwerking! We zouden een uurtje spelen, het werden er ruim twee, en we hadden wat de familie do-re-mi betrof nog langer door mogen gaan. Prachtig, wat een sfeer!

Onderweg naar huis waren we het er al napratend met elkaar over eens, dat we zelden hebben opgetreden voor zo'n enthousiast publiek. Het was maar een klein gezelschap, maar wel select. De familie do-re-mi heeft het gepresteerd om te doen laten spelen alsof we er het eeuwige leven mee moesten verdienen!