'Hodgepodge' en de lockdown.

Met 'Hodgepodge' voorbij de lockdown, schreef ik op 5 juli 2020. Inmiddels is gebleken dat hier de wens de vader van de gedachte is geweest. Weliswaar ingegeven door enige verlichting in de corona maatregelen destijds, geloofden wij in iets omdat wij wilden dat het zo zou zijn. 'Hodgepodge' heeft inderdaad een poosje kunnen repeteren, maar al vrij vroeg in het najaar kwam corona weer opzetten, en werden dientengevolge de maatregelen ook weer strenger. En inmiddels is de huidige lockdown alweer verlengd tot en met 9 februari a.s. en mogen wij hopen dat het daarbij blijft, mede i.v.m. de alarmerende ontwikkelingen rond het coronavirus in Engeland en Ierland. 

'Hodgepodge' hoopt en gelooft, uiteraard mede door het vaccin, dat corona in 2021 niet meer zo'n lang en prominent stempel zal drukken op ons aller welzijn. Maar we denken desalniettemin dat de balans tussen vrij en frank musiceren en belemmerende coronamaatregelen, nog een aardig tijdje richting laatste factor zal doorslaan. Maar hoe dan ook zal 'Hodgepodge' de komende tijd zijn uiterste best doen om tussen deze tweestrijdigheden een mooi muzikaal evenwicht te vinden! Harderwijk, 13 januari 2021.