Over de perikelen rond het coronavirus.


Sinds medio maart j.l. houden de perikelen rond het nieuwe coronavirus COVID-19 uiteraard ook het reilen en zeilen van 'HODGEPODGE' in zijn greep. We vinden het leuk om samen muziek te maken, maar om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zit dat er voorlopig even niet in. Derhalve zijn in het algemeen belang de repetities en optredens sinds medio maart voor onbepaalde tijd opgeschort. In vertrouwen dat ook 'HODGEPODGE' hiermee een bijdrage levert aan de gezondheid van ons allen, spreken wij de hoop uit voor een zo spoedig mogelijk muzikaal rendez-vous! Harderwijk, 26 april 2020.