Met 'Hodgepodge' voorbij de lockdown.Wij zijn weer begonnen, zij het schoorvoetend. Na een lockdown van ruim 3 maanden hebben we de draad nog net voor onze vaste vakantieperiode gelukkig weer enigszins kunnen oppakken. Voorzichtig en met in acht neming van de nodige anderhalve meter, hebben we met z'n vieren weer met veel plezier een aantal keren gerepeteerd. 'Hodgepodge' kijkt desalniettemin hoopvol en met vertrouwen uit naar de tijd dat we het coronavirus COVID-19 en de anderhalve meter kunnen vergeten, en we qua spontaniteit weer helemaal los kunnen gaan! Harderwijk, 5 juli 2020.

Over de perikelen rond het coronavirus.


Sinds medio maart j.l. houden de perikelen rond het nieuwe coronavirus COVID-19 uiteraard ook het reilen en zeilen van 'HODGEPODGE' in zijn greep. We vinden het leuk om samen muziek te maken, maar om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zit dat er voorlopig even niet in. Derhalve zijn in het algemeen belang de repetities en optredens sinds medio maart voor onbepaalde tijd opgeschort. In vertrouwen dat ook 'HODGEPODGE' hiermee een bijdrage levert aan de gezondheid van ons allen, spreken wij de hoop uit voor een zo spoedig mogelijk muzikaal rendez-vous! Harderwijk, 26 april 2020.

Een Flevo Festival in de Kop van de Knar


Samen met een aantal dames van shantykoor 'Vrouwen van Schipper Kee' uit Barneveld en de shantykoren 'Het Roer Om' en 'Krasse Knarren' uit resp. Barneveld en Harderwijk, heeft 'Hodgepodge' gisteren in de 'Kop van de Knar' genoten van de gezamenlijke muzikale aspiraties. En aan de reacties van het publiek te horen, dat ondanks het stormachtige weer in grote getale was komen opdagen, wij niet alleen. En met de lyric 'Steal away', die 'Hodgepodge's' scheidende zanger Ger de Greef bij deze gelegenheid op verzoek van zijn zus Phemia samen met haar zong nam Ger, met begeleiding van gitaar en de vertrouwde klanken van 'Hodgepodge', na bijna 9 jaar a.h.w. symbolisch afscheidt van de band. Het zij zo, het positieve element in het afscheidt van Ger is, dat deze voor beide partijen ook weer nieuwe kansen creëert! H'wijk, 23/2'20.

Controleren bekabeling geluidsinstallatie.


Bij tijd en wijle lopen we onze geluidsinstallatie even na. Het wil soms wel eens voorkomen dat na een optreden het inladen van de apparatuur een beetje te enthousiast gaat. Daarom lopen we de meest cruciale punten van onze installatie vaak vóór een volgend optreden even na, en herstellen we zo nodig het één en ander. Afgelopen maandagmiddag was zo'n moment. Het viel allemaal mee, op het opnieuw solderen van een kabelaansluiting na, was alles oké met onze versterking. By the way, de klankkleur van 'Hodgepodge' zal, versterkt of niet, de komende tijd wel enigszins veranderen door het aangekondigde vertrek van Ger de Greeff. De mutatie in de samenstelling van 'Hodgepodge' zal even wennen zijn, maar geeft anderzijds ook weer nieuwe kansen! H'wijk, 17/2'20.

de ouverture van een kek muziekfestival


Langzaam maar zeker werd het j.l. vrijdag aan het begin van de avond een drukte van belang in de foyer van De Dialoog. Veel van de circa 300 deelnemers aan het tweede Dwaallicht Festival in Ermelo kwamen hier rond vijf uur binnen voor een drankje en de uitgifte van het programmaboekje en de routebadges. En om, alvorens rond acht uur het openingsconcert van harmonieorkest 'Excelsior' uit Ermelo te beluisteren in de theaterzaal hier, alvast in een sfeervolle stemming te geraken, die door het festivalkarakter van de avond op een mooie en breed gevarieerde muzikale basis rust, middels o.m. de meeslepende temponummers en fraaie ballads en seasongs van 'Hodgepodge'. Als zodanig speelde 'Hodgepodge' bij wijze van spreken 'de ouverture van een kek muziekfestival'.

De deelnemers gingen namelijk na het openingsconcert van 'Excelsior' in twaalf huiskamers van Ermelose inwoners luisteren naar diverse musici, die een mooie mix gingen brengen van verschillende muziekstijlen als klassiek, jazz, folk en singer-songwriter. Het Dwaallicht Festival, als geheel een mooi en volgens 'Hodgepodge' zeker gezien het grote aantal deelnemers succesvol huiskamerfestival, werd uiteindelijk rond elf uur weer in de foyer van De Dialoog afgesloten met een sfeervol optreden van dit keer de Ermelose band 'Daily Folk'. Harderwijk, 3 februari 2020.

Op een gezellige party in de Vischafslag.


De Vischafslag in Harderwijk was j.l. zaterdagavond het toneel van een gezellig 50 jarig jubileumparty van 'Hodgepodge' eigen trekzakker Nico, en Anneke, zijn levensgezellin die hem in al die jaren in lief en leed heeft bijgestaan. En ter opluistering van de feestvreugde speelde 'Hodgepodge' bij tijd en wijle de sterren van de hemel voor de 60 à 70 enthousiaste feestgangers, waarbij Nico de (speel)tijd af en toe moest delen met zijn gasten, uiteraard, het was uiteindelijk zijn feestje!

Vermakelijk was de tekst en uitleg van Bernard Munneke over de gang van zaken bij een heuse visafslag, die we in de loop van de avond van hem kregen. Het deed mij een beetje aan het rad van avontuur denken. Maar uiteindelijk gingen de enkele in plastic verpakte makrelen toch op een ordentelijke manier van de hand. Voorts hebben we met z'n allen ook nog een blik kunnen werpen in de naastgelegen botterloods. Daar worden de prachtige schepen van de botterstichting vakkundig onderhouden en indien nodig gerepareerd door enthousiaste liefhebbers. Mooi werk!

Als gezegd, het was een gezellige jubileumparty met leuke mensen en heerlijke hapjes en drankjes. 'Hodgepodge' wenst Nico en Anneke samen nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Op naar het volgende jubileum. Harderwijk, 25 januari 2020.