'Flight of Earls', the last Irish brain drain


'Flight of Earls'
I can hear the bells of Dublin, in this lonely waiting room; and the paper boys are singing in the rain; Not too long before they take us, to the airport and the noise; to get onboard a transatlantic plane; We've got nothing left to stay for, we have no more left to say; and there isn't any work for us to do; So farewell you boys and girls, another bloody Flight of Earls; our best asset is our best export, too...
Enz. enz. zo volgen er nog drie mooie coupletten van deze fraaie lyric!

De lyric 'Flight of Earls' die de Ierse singer/songwriter Liam Reilly (1955) in 1987 uitbracht, heeft sinds enige tijd ook in het repertoire opgenomen. Het is het verhaal van de grote brain drain van de jaren '80 van de vorige eeuw. Door de crisis destijds steeg de werkloosheid onder de beroepsbevolking tot bijna 20%. Ruim 300.000 mensen verlieten Ierland toen om elders in de wereld werk te vinden en een nieuw bestaan op te bouwen.

Het was niet voor het eerst in de Ierse geschiedenis dat veel Ieren naar elders vertrokken. Reeds in 1607 namen veel Ierse leiders de wijk naar het Europese vasteland, toen de Keltische orde langzaam ten onder ging nadat de Tudor vorsten Hendrik VIII, Edward VI, Mary I en Elisabeth I geheel Ierland hadden onderworpen. In 'Flight of the Earls', ofwel de vlucht van de graven wordt deze periode in vele toonaarden verteld en bezongen. Het is ook de periode waarin in feite de tweedeling van Noord-Ierland is begonnen. Een tweedeling die tot op de dag van heden nog regelmatig voor problemen zorgt.