Oortjes, Hodgepodge's 'novum musica'


Donderdag 22 juni j.l. buiten was het ruim 30º boven nul, in het zuiden van ons kleine landje werd zelfs ruim 35º gemeten, een record volgens het KNMI! Maar binnen met de deur dicht wisten we het in onze studioruimte nog redelijk werkbaar te houden. En dat was nodig ook, want de oortjes, een novum voor ons, moesten worden ingeregeld, en dan is het wel prettig om het hoofd koel te houden. Oortjes tijdens een optreden i.p.v. die grote monitoren voor je neus, het volume van die dingen is vaak zo overweldigend dat je jezelf amper kan horen spelen, en dat is heel lastig. Maar met die minuscule speakertjes in beide oren is dat euvel verholpen, die kan je zo inregelen dat je jezelf juist heel duidelijk hoort spelen en de rest van de band beduidend zachter. Trouwens een confronterende ervaring kan ik wel zeggen, je hoort je fouten namelijk ook veel beter. Maar dat kan op termijn voor de kwaliteit van 'Hodgepodge' uiteraard alleen maar winst opleveren!

Een bijzondere repetitieavond in Ermelo


In 'Uit met Esther' een TV programma van Omroep Gelderland, plukt Esther elke week iemand van de straat om samen een voorstelling, concert of tentoonstelling te bezoeken, en verder laat ze haar licht schijnen over portretten, straatkunst, terugblikjes en natuurlijk uit-tips! Vanuit deze optiek bezien hebben ze een paar bands uitgekozen die z.g. aan het repeteren zijn voor het tiende Fête de la Musique in Ermelo op zaterdag 24 juni a.s. 'Hodgepodge', die dit jaar voor de vijfde keer van de partij zal zijn, zij het deze keer helaas in een kleinere samenstelling wegens ernstige ziekte van Hans, was om de één of andere reden één van de twee uitverkoren bands. Voor de opnamen hadden ze voor 'Hodgepodge' afgelopen maandagavond de Oude Kerk in Ermelo gereserveerd.

Een bijzonder fraaie repetitieruimte kan je wel zeggen. De oudste gedeelten van de kerk dateren van ruim 1000 jaar geleden. In de loop der tijden zijn er uiteraard heel wat verbouwingen geweest. Zijvleugels zijn aangebouwd, galerijen aangebracht, consistoriekamer erbij gebouwd, ramen geplaatst en verplaatst. Maar toen de kerk van 1970 tot 1973 ingrijpend gerestaureerd werd onder leiding van ir. v. Hoogevest zijn er weer allerlei aanbouwsels verwijderd. Een lastige opgave, omdat de kerk zoals gezegd in de loop der tijden in fasen tot stand gekomen is, en daarom soms moeilijk te bepalen is wat wel en niet weg kan bij een restauratie. Maar het is bij dit fraaie Rijksmonument allemaal goed gelukt. Na ruim 1000 jaar klinken in de galmende ruimte van de Oude Kerk nog elke zondag de sacrale liederen van max. 400 gelovigen die er in kunnen!

Maar de muziek die afgelopen maandagavond tegen de gewijde muren van de Oude Kerk opsteeg was niet bepaald sacraal te noemen. De Irish ballads en folk music die 'Hodgepodge' ten gehore brengt is meer van de profane orde. Maar daar trokken de eeuwenoude muren van de Oude Kerk zich niets van aan, gewijd of niet, de akoestiek in de lege kerk was ook voor ons overweldigend. De 'Working Man' klonk er daarom wel een tikkeltje anders door dan we gewend zijn. Na de opname volgde er nog een kort interviewtje met 'Hodgepodge', maar die taak heeft Ger namens en voor ons op zich genomen. En toen was het klaar! In de uitzending van 22 juni a.s. zal 'Hodgepodge' volgens Bartjens dus even te zien en te horen zijn in 'Uit met Esther', het wekelijks TV programma van Omroep Gelderland.

Oude Kerk Ermelo from E Veldkamp on Vimeo.En inderdaad, 'Hodgepodge' is in de ruim 25 minuten durende uitzending 'Uit met Esther' van Omroep Gelderland op 22 juni j.l. vanaf minuut 14 even een minuutje leuk in beeld gekomen!

Op een regenachtig tiende Fête de la Musique heeft 'Hodgepodge' op zaterdag 24 juni j.l. als gebruikelijk weer op drie locaties in Ermelo gespeeld t.w. van 11.00 - 11.45 uur in De Ontmoeting; van 13.00 - 13.45 uur in Café Pinokkio en van 15.00 - 15.45 uur in De Dorpskamer. Verder hebben we 's avonds nog even van 18.45 - 19.00 uur op de receptie in de Dialoog gespeeld vanwege het tienjarig bestaan van Fête de la Musique in Ermelo. Het is altijd weer een heen en weer gesjouw met alle instrumenten, maar het was desalniettemin, en ondanks de regen weer een genoeglijk dagje muziek maken in Ermelo!