Over de perikelen rond het coronavirus.


Sinds medio maart j.l. houden de perikelen rond het nieuwe coronavirus COVID-19 uiteraard ook het reilen en zeilen van 'HODGEPODGE' in zijn greep. We vinden het leuk om samen muziek te maken, maar om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zit dat er voorlopig even niet in. Derhalve zijn in het algemeen belang de repetities en optredens voor onbepaalde tijd opgeschort. In vertrouwen dat ook 'HODGEPODGE' hiermee een bijdrage levert aan de gezondheid van ons allen, spreken wij de hoop uit voor een zo spoedig mogelijk muzikaal rendez-vous! Harderwijk, 26 april 2020.

Een Flevo Festival in de Kop van de Knar


Samen met een aantal dames van shantykoor 'Vrouwen van Schipper Kee' uit Barneveld en de shantykoren 'Het Roer Om' en 'Krasse Knarren' uit resp. Barneveld en Harderwijk, heeft 'Hodgepodge' gisteren in de 'Kop van de Knar' genoten van de gezamenlijke muzikale aspiraties. En aan de reacties van het publiek te horen, dat ondanks het stormachtige weer in grote getale was komen opdagen, wij niet alleen. En met de lyric 'Steal away', die 'Hodgepodge's' scheidende zanger Ger de Greef bij deze gelegenheid op verzoek van zijn zus Phemia samen met haar zong nam Ger, met begeleiding van gitaar en de vertrouwde klanken van 'Hodgepodge', na bijna 9 jaar a.h.w. symbolisch afscheidt van de band. Het zij zo, het positieve element in het afscheidt van Ger is, dat deze voor beide partijen ook weer nieuwe kansen creëert! H'wijk, 23/2'20.

Controleren bekabeling geluidsinstallatie.


Bij tijd en wijle lopen we onze geluidsinstallatie even na. Het wil soms wel eens voorkomen dat na een optreden het inladen van de apparatuur een beetje te enthousiast gaat. Daarom lopen we de meest cruciale punten van onze installatie vaak vóór een volgend optreden even na, en herstellen we zo nodig het één en ander. Afgelopen maandagmiddag was zo'n moment. Het viel allemaal mee, op het opnieuw solderen van een kabelaansluiting na, was alles oké met onze versterking. By the way, de klankkleur van 'Hodgepodge' zal, versterkt of niet, de komende tijd wel enigszins veranderen door het aangekondigde vertrek van Ger de Greeff. De mutatie in de samenstelling van 'Hodgepodge' zal even wennen zijn, maar geeft anderzijds ook weer nieuwe kansen! H'wijk, 17/2'20.

de ouverture van een kek muziekfestival


Langzaam maar zeker werd het j.l. vrijdag aan het begin van de avond een drukte van belang in de foyer van De Dialoog. Veel van de circa 300 deelnemers aan het tweede Dwaallicht Festival in Ermelo kwamen hier rond vijf uur binnen voor een drankje en de uitgifte van het programmaboekje en de routebadges. En om, alvorens rond acht uur het openingsconcert van harmonieorkest 'Excelsior' uit Ermelo te beluisteren in de theaterzaal hier, alvast in een sfeervolle stemming te geraken, die door het festivalkarakter van de avond op een mooie en breed gevarieerde muzikale basis rust, middels o.m. de meeslepende temponummers en fraaie ballads en seasongs van 'Hodgepodge'. Als zodanig speelde 'Hodgepodge' bij wijze van spreken 'de ouverture van een kek muziekfestival'.

De deelnemers gingen namelijk na het openingsconcert van 'Excelsior' in twaalf huiskamers van Ermelose inwoners luisteren naar diverse musici, die een mooie mix gingen brengen van verschillende muziekstijlen als klassiek, jazz, folk en singer-songwriter. Het Dwaallicht Festival, als geheel een mooi en volgens 'Hodgepodge' zeker gezien het grote aantal deelnemers succesvol huiskamerfestival, werd uiteindelijk rond elf uur weer in de foyer van De Dialoog afgesloten met een sfeervol optreden van dit keer de Ermelose band 'Daily Folk'. Harderwijk, 3 februari 2020.

Op een gezellige party in de Vischafslag.


De Vischafslag in Harderwijk was j.l. zaterdagavond het toneel van een gezellig 50 jarig jubileumparty van 'Hodgepodge' eigen trekzakker Nico, en Anneke, zijn levensgezellin die hem in al die jaren in lief en leed heeft bijgestaan. En ter opluistering van de feestvreugde speelde 'Hodgepodge' bij tijd en wijle de sterren van de hemel voor de 60 à 70 enthousiaste feestgangers, waarbij Nico de (speel)tijd af en toe moest delen met zijn gasten, uiteraard, het was uiteindelijk zijn feestje!

Vermakelijk was de tekst en uitleg van Bernard Munneke over de gang van zaken bij een heuse visafslag, die we in de loop van de avond van hem kregen. Het deed mij een beetje aan het rad van avontuur denken. Maar uiteindelijk gingen de enkele in plastic verpakte makrelen toch op een ordentelijke manier van de hand. Voorts hebben we met z'n allen ook nog een blik kunnen werpen in de naastgelegen botterloods. Daar worden de prachtige schepen van de botterstichting vakkundig onderhouden en indien nodig gerepareerd door enthousiaste liefhebbers. Mooi werk!

Als gezegd, het was een gezellige jubileumparty met leuke mensen en heerlijke hapjes en drankjes. 'Hodgepodge' wenst Nico en Anneke samen nog veel gezonde en gelukkige jaren toe. Op naar het volgende jubileum. Harderwijk, 25 januari 2020.

Over 'Metamorfe 2000' en 'Hodgepodge'


Afgelopen vrijdag werd in de StEK-galerie in Ermelo een expositie geopend van het beeldhouwerscollectief 'Metamorfe 2000'. De expositie bestaande uit werken van 7 aangesloten kunstenaars, werd geopend met muziek van 'Hodgepodge' en een toespraakje van de oud-burgemeester van Ermelo Theo Bunjes (1937). Daarin repte hij, alvorens onze aandacht te vestigen op de 7 deelnemende kunstenaars, die met naam en anekdotes van hun zijde werden gememoreerd, over de betekenis van de naam van het collectief.

'Metamorfe 2000', een heel verhaal, maar het komt hierop neer dat metamorfe gesteenten worden gevormd door veranderingen in reeds bestaande gesteenten als gevolg van gewijzigde omgevingsfactoren, zoals variaties in temperatuur, druk en mechanische belasting, en de toevoeging of onttrekking van chemische bestanddelen. Een min of meer toepasselijke naam dus voor een beeldhouwerscollectief.

Analoog aan deze uiteenzetting moest ik denken aan de betekenis van onze eigen naam. 'Hodgepodge', vrij vertaald allegaartje, mengelmoes of ratjetoe. Bestaande begrippen die zich onder druk van oefening en samenspel laten vormen tot de metamorfe en kenmerkende klankkleur van 'Hodgepodge'.
Enfin, behalve van de Irish ballads en pub music van 'Hodgepodge', genoten de bezoekers zichtbaar van een hapje en een drankje en van de beeldhouwkunsten en gedachten wisselingen met de kunstenaars. Harderwijk, zondag 8 december 2019.

Lied over gevoelens en verlangen op zee


Onlangs heeft het lied 'It's one more day on the grey funnel line' aan haar repertoire toegevoegd. Het is een lied van de Engelse singer songwriter Cyril Tawney (1930-2005) dat hij schreef tijdens zijn tijd bij de marine in 1959. Het lied, een van zijn bekendste nummers, zegt in feite iets over de verveling, eenzaamheid en het verlangen naar huis dat menig zeeman treft. Grey Funnel Line ofwel Grijze trechter lijn, is een term voor de schepen van de marine die de kleur van de trechter van andere commerciële rederijen (bijvoorbeeld Blue Funnel Line) vergelijken.

Don't mind the rain or the rolling sea,
The weary night never worries me.
But the hardest time in sailor's day
Is to watch the sun as it dies away.
It's one more day on the Grey Funnel Line.

The finest ship that sailed the sea
Is still a prison for the likes of me.
But give me wings like Noah's dove,
I'd fly up harbour to the girl I love.
It's one more day on the Grey Funnel Line.

There was a time my heart was free
Like a floating spar on the open sea.
But now the spar is washed ashore,
It comes to rest at my real love's door.
It's one more day on the Grey Funnel Line.

Every time I gaze behind the screws
Makes me long for old Peter's shoes.
I'd walk right down that silver lane
And take my love in my arms again.
It's one more day on the Grey Funnel Line.

Oh Lord, if dreams were only real
I'd have my hands on that wooden wheel.
And with all my heart I'd turn her round
And tell the boys that we're homeward bound.
It's one more day on the Grey Funnel Line.

I'll pass the time like some machine
Until blue water turns to green.
Then I'll dance on down that walk ashore
And sail the Grey Funnel Line no more.
And sail the Grey Funnel Line no more.

Harderwijk, 27 november 2019.